Търговия и рециклиране на машини за кожаро-обувната и текстилна промишленост