Проекти

Машина за производство на плочки

Клиент/Обект: Тотал Дизайн ЕТ гр.Добрич

Използвани елементи:

Конструкция: Стоманена конструкция

Пневматика: SMC Co.

Машината е съставена от матрица задвижвана чрез пневматичен цилиндър, в която се поставя земно влажен материал и вибратор, който се включва и вибрира сместа до пълно запалване на всички ъгли на матрицата и изкарване на въздуха. След което пневматичен разпределител включва цилиндъра и той изважда оформената плочка от калъпа

Запитване за продукт

Машина за производство на плочки
Моля, попълнете всички полета